— Tag: Erotiske fortellinger

Det erotiske – fortellinger du ikke ville ha trodd dine forfedre fortalte.

École_des_beaux-arts_(from_the_live)

Eventyr er ikke bare for barn. Siden jeg begynte som forteller i 1996, har en del av mitt fortellermateriale bestått av erotiske fortellinger hentet fra den muntlige tradisjonen. Bøker som 1001 natt og Dekameronen viser at dette har ”alltid” vært en naturlig del av den muntlige litteraturen. I 1001 natt […] Read more »

Back to top