Stuntblogging?

Stuntblogging builds on the idea of “shared creativity” where all participants act as one creative unit. Stunt blogging draws id [...]

Yrsa she was called – a story you should know

A storytelling performance She was a milkmaid, a Queen and her father’s daughter, lover and wife. Giants foresaw the unwanted YrsaR [...]

Yrsa ble hun kalt – en historie du ikke kjenner til

En fortellerforestilling Hun var en gjeter, en dronning og sin fars datter, elskerinne og kone. Kjemper forutså den uønskede Yrsas fødsel [...]

”Jeg vil ha saft” – en fortellerstund for små mennesker

Saft er godt. Saft fyller munnen med ein (må si EIN for det høres så godt ut) søt smak og sildrer lekent nedover halsen. Saft er laget a [...]

Norwegian folktales and legends

In my teaching, both in the study storytelling, drama studies and teacher training, I have experienced that the knowledge of Norwegian folkt [...]

Norske folkeeventyr og sagn

I min undervisning både i studiet Fortellerkunst, i dramastudier og på lærerutdanningen har jeg erfart at kunnskapen om norske folkeevent [...]

Den personlige fortellingen

Å fortelle fra eget liv er et stort område som strekker seg over mange fagfelt. Du har begreper som livsfortellinger, jeg-fortelling, auto [...]

The erotic – stories you would not have thought your ancestors told

Folktales is not just for children. Since I began telling in 1996, a part of my storytelling material have been erotic stories drawn from th [...]

Det erotiske – fortellinger du ikke ville ha trodd dine forfedre fortalte.

Eventyr er ikke bare for barn. Siden jeg begynte som forteller i 1996, har en del av mitt fortellermateriale bestått av erotiske fortelling [...]

50 percent evil

This is the story of all the beauty you can create with your hands, all the beauty Volund would create in the face of fire and iron. This is [...]

50 prosent ond

Dette er fortellingen om alt det vakre man kan skape med sine hender, alt det vakre Volund kunne skape i møte mellom ild og jern. Dette er [...]

Den store fortellerdagen

På slutten av 2011 tok jeg initiativ til å lage «Den store fortellerdagen», en nasjonal variant av «The world storytelling day» som v [...]

Om rektor Rummelhoff, Sheherazade og Zakaria

Et foredrag ispedd enkle øvelser for å illustrere innholdet. Sheherazade er bilde av en kvinne som hadde ingenting bortsett fra fortelling [...]

Artist in residence project: Transit’t: Breathe, silence and personality

I was lucky to have a 6 months grant in SL, read more here, to investigate so terms within storytelling. Here follows the project descriptio [...]

LRRH – the other side of the story

LRRH – the other side of the story was a virtual installation curated by me. Three artists told their own story about Red Riding Hood. The [...]

Grimme Rødhette

En fortellerforestilling for skolen. Vet du egentlig hvem lille Rødhette er? Grimme Rødhette er todelt, først en fortellerforestilling og [...]

Sheherazade – telling for survival #SL

Sheherazade is the storyteller in ”One thousand and one nights” where the frame story tells about a king who marries a new virgin everyd [...]

The companion

In 2009 I bought a sim that was called «The Companion». I wanted to create a place where one enter a Norwegian folktale and The companion [...]

Salome – captivated by desire

This spring I will together with contemporary musician Mathilde Grooss Viddal develop a performance about the young woman who so often is ca [...]

Salome – fengslet av begjær

Mathilde Grooss Viddal utvikle en forestilling om den unge kvinnen som ofte kalles for Salome. Det er et «farlig» prosjekt å gå inn i da [...]

Exercises

The methodology of traditional storytelling is constantly evolving and when one is teaching in the subject you often need to consider new wa [...]

Gamlebyen skole

I et nytt år sitter man med en rekke prosjekter som man ikke vet om det blir noe av, da man er avhengig av støtte for å få gjennomført [...]

Immateriell Kulturarv

Denne våren skal jeg arbeide i et prosjekt initiert av EIK ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet er støttet av Unesco og vil best [...]

Historiene kledde henne – for ingen tåler den nakne sannhet

SANNHETEN OG FORTELLINGEN For lenge, lenge siden vandret Sannheten rundt blant menneskene. Sannheten var gammel og rynkete, og hun vandret n [...]

DUGURD

Dugurd fikk prosjektstøtte på 100000,- fra Norsk Kulturråd og var en del av DKS Oslo 2006. Fortellerforestillingen ble utarbeidet sammen [...]

Fortellerrazzia

Fortellerrazzia er et prosjekt som har vært gjennomført hvert år siden 2001. Fortellerrazzia er et prosjekt som i utgangspunktet ikke er [...]
Theme by: Allo les Parents, Powered by: Wordpress