Mimesis Heidi Dahlsveen

Bloggen har flyttet hit The blog has moved over here.

Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som profesjonell fortellerkunstner nasjonalt og internasjonalt siden 1996. Hennes hovedfokus som forteller er å samtidsaktualisere tradisjonelle fortellinger.

Heidi lever også et virtuelt liv, vanligvis med avataren Mimesis Monday.

IMG_2335

Mimesis Heidi Dahlsveen has worked as a professional storyteller nationally and internationally since 1996. Her main focus is to make traditional stories contemporary. In 2008 she published an introductory book in storytelling.

Mimesis Heidi also lives a virtual life, usually under the avatar Mimesis Monday.

Leave a Reply